Zásady zpracování osobních údajů při poskytování zdravotních služeb

Vážení pacienti/klienti,

níže uvedené informace Vám slouží k zajištění plné a transparentní informovanosti o zpracování Vašich osobních údajů, včetně zvláštních kate­gorií osobních údajů (zejména údajů o zdravotním stavu, genetických údajů, údajů o sexuálním životě nebo sexuální orientaci), správcem těchto údajů, a to v souladu s čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvis­losti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

1. Kontaktní údaje správce:

IMUNALE s.r.o., IČO: 24255327, se sídlem: Seydlerova 2451/8, 158 00 Praha Stodůlky, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 197875, telefon: +420 327 515 440, web: www.imunale.cz

 

 

Kontakt

Zavolejte nám

251 610 470